Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chiêm Hóa khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp thứ 7 năm 2016

Sáng ngày 28 tháng 11, Trung tâm BDCT huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp thứ 7 năm 2016 . Tham gia lớp học có  80 học viên là quần chúng ưu tú của các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy và các học viên dự Lễ khai giảng.

Trong thời gian học 5,5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu nội dung cơ bản của 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên còn được tiếp thu 02 chuyên đề bổ trợ là: Nghe lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hóa và Hướng dẫn làm thủ tục kết nạp đảng viên. Đồng thời qua lớp học này là dịp để các quần chúng ưu tú học tập, nâng cao nhận thức lý luận, hiểu về mục tiêu, lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam. Không ngừng phấn đấu rèn luyện để được xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kết thúc chương trình học tập, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng ./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục