Đại hội Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 24/6, Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Vũ Đình Tân, Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị triển khai công tác chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Tổng doanh thu đạt trên 64 tỷ đồng, bình quân đạt 12,9 tỷ/năm; phát triển trên 18.200 thuê bao di động; băng rộng đạt trên 1.500 thuê bao. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chi bộ còn làm tốt công tác phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tổ chức, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viễn thông Tuyên Quang và Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng đoàn kết nội bộ, sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay cơ bản đã khắc phục xong. 

Trong công tác lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể, Chi bộ đã lãnh đạo 02 đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên ở từng bộ phận, từng tổ sản xuất trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát vào các chủ trương, định hướng của huyện để triển khai đầu tư mạng lưới cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh của 02 đơn vị đều hoàn thành và có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch cấp trên giao; lãnh đạo 02 tổ công đoàn của 02 đơn vị hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam. Tạo điều kiện cho đoàn viên  tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động; tham gia vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, đời sống của đoàn viên công đoàn ổn định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 phấn đấu thực hiện tốt 02 nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo 02 đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được cấp trên giao; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chi bộ, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu đến năm 2025:  100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; doanh thu đạt 13 tỷ/năm trở lên; hằng năm 100 % gia đình cán bộ, đảng viên, nhân viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đơn vị đạt chuẩn văn hóa; hằng năm có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu và tặng quà tại Đại hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Trong thời gian tới, Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các nội dung theo quy định; coi trọng công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện những hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời; chi bộ đoàn kết,  thống nhất, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kịp thời nắm bắt công nghệ hiện đại; tăng cường gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện…đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng đồng chí Ma Công Phương, Bí thư Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với Chủ đề: “Nâng cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, xây dựng chi bộ vững mạnh; lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh”, Đại hội chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu đồng chí Ma Công Phương giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa trong thời gian tới./.

 

Tài Tùng – Quang Huy

Tin cùng chuyên mục