Chi bộ trường THPT Hòa Phú tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 20 và 21/6, Chi bộ Trường THPT Hòa Phú đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Các đồng chí đại biểu cùng 24 đảng viên dự Đại hội.

 Chi bộ trường THPT Hòa Phú hiện có 24 đảng viên trên tổng số 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, chiếm tỉ lệ 85,7%. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ  thường xuyên quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, duy trì tốt nền nếp chuyên môn nhà trường,tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hiện nay 100% CBQL, giáo viên và nhân viên đã có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 07 thạc sỹ. Hàng năm tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên đều đạt trên 89%; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá luôn vượt chỉ tiêu từ 7%-20%; tỷ lệ học sinh được công nhận  tốt nghiệp hàng năm vượt mức đề ra từ 6,5% trở lên.  

Về công tác xây dựng Đảng: thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020 chi bộ đã tổ chức kết nạp được 9 đảng viên mới. Chi bộ đã giới thiệu 120 quần chúng ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về Đảng, trong đó có 108 quần chúng ưu tú là học sinh. Năm năm liên tục Chi bộ nhà trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đồng chí  Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025  với  mục tiêu chung: Đảm bảo chất lượng giáo dục hướng tới đạt trường chuẩn Quốc gia. Phấn đấu hằng năm, 100% cán bộ, giáo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; 100% cán bộ, giáo viên được học tập đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, 100% cán bộ, giáo viên được xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đạt danh hiệu CSTĐ 15%, đạt danh hiệu LĐTT trên 80%; 100% gia đình cán bộ, giáo viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trường đạt chuẩn văn hóa. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỉ luật Đảng... Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng  Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ lần thứ VI, trường THPT Hòa Phú đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình  đề ra. Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII./                                                             

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục