Khu dân cư thôn Làng Ngõa, xã Xuân Quang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/11 khu dân cư thôn Làng Ngõa, xã Xuân Quang đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính dự và chúc mừng nhân dân Khu dân cư trong ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Làng Ngõa xã Xuân Quang.

Năm 2020, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, phát huy. Khu dân cư có 103 hộ, 454 khẩu với 6 dân tộc anh em đoàn kết chung sống. Đến nay, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng  nâng hệ số sử dụng đất  ruộng lên 2,8 lần, chăn nuôi được chú  trọng, năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng/ người/ tháng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhân dân đã làm được 185 m đường nội đồng, 150m đường ngõ xóm, lắp đặt được 60m kênh mương đúc sẵn. Năm 2020, qua bình xét, khu dân cư có 95/103 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92,23%. Dự kiến khu dân cư đạt danh hiệu văn  hóa.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên tặng quà chúc mừng khu dân cư thôn Làng Ngõa xã Xuân Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân tặng quà chúc mừng khu dân cư thôn Làng Ngõa, xã Xuân Quang.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Hà Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà khu dân cư thôn Làng Ngõa đạt được trong năm 2020. Đồng thời lưu ý trong năm 2021, Chi bộ, Ban công tác mặt trận, lãnh đạo thôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chú trọng giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được...

Tại ngày hội, đại diện các chi hội, đoàn thể khu dân cư thôn Làng Ngõa, xã Xuân Quang đã ký giao ước thi đua năm 2021./.

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục