Đồng chí Triệu Đức Long dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Tân An

Ngày 15/11, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã đến dự và chung vui với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn An Khang, xã Tân An. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong khu dân cư.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn An Khang, xã Tân An.

Năm 2020, Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới.  Khu dân cư có 100 hộ với 438 khẩu, có 05 dân tộc anh em cùng chung sống. Tổng diện tích rừng tự nhiên của thôn 242,05 ha, trong đó đất lâm nghiệp trên 181 ha, đất nông nghiệp trên 58ha, đàn trâu 220 con, đàn lợn trên 2000 con, gia cầm trên 5.300 con.  Tình hình kinh tế - xã hội khu dân cư ổn định, số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 5 hộ chiếm tỷ lệ 5%. Hàng năm trên 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Ngoài phát triển kinh tế, Ban công tác mặt trận thôn đã vận động nhân dân trong khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa như tiếng nói, trạng phục, phong tục, lễ hội; thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản...

Đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tặng quà khu dân cư thôn An Khang, xã Tân An.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn An Khang đã diễn ra không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi. Tại ngày hội 100% hộ gia đình tham gia ký cam kết thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động trong năm 2021.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục