Đồng chí chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng dự Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Khuân Phục, xã Ngọc Hội

Ngày 16/11, thôn Khuân Phục, xã Ngọc Hội đã tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về dự, chung vui ngày hội cùng bà con khu dân cư.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Khuân Phục, xã Ngọc Hội.

Năm 2020, thôn Khuân Phục, xã Ngọc Hội có 76 hộ, 292 nhân khẩu với 4 dân tộc cùng sinh sống. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Khuân Phục đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2020, dự kiến thu nhập bình quân đầu người của khu dân cư đạt trên 2,3 triệu đồng/ người/ tháng. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 39,47%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn tham gia đóng góp trên 200 ngày công và đóng góp 108 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng. Công tác giáo dục được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các hộ gia đình trong khu dân cư chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng,  pháp luật của nhà nước, thực hiện quy ước, hương ước của thôn bản.  

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng tặng quà chúc mừng khu dân cư Khuân Phục, xã Ngọc Hội.

Phát biểu tại ngày hội, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng biểu dương những nỗ lực của người dân trong khu dân cư Khuân Phục đã đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian tới người dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh./.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục