Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2026.

Chiều ngày 25/01, HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện.

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2026.

Tại hội nghị, HĐND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chiêm Hóa đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026. Theo đó, Bản Quy chế phối hợp công tác trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 bao gồm 08 nội dung chủ yếu, gồm: Phối hợp chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện; phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp thực hiện trong công tác bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm, bầu Hội thẩm nhân dân; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; về tham dự hội nghị; về trao đổi thông tin và làm việc liên tịch.

Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ  Việt Nam huyện Chiêm Hóa tiến hành ký kết thực hiện phối hợp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quá trình phối hợp đảm bảo theo nguyên tắc: Bình đẳng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau, kịp thời, chặt chẽ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện để các cơ quan đều hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do pháp luật quy định góp phần chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, vận động Nhân dân tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị của địa phương.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục