Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa họp thường kỳ tháng 1/2022

Ngày 25/1, Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 1/2022. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND huyện Chiêm Hóa họp thường kỳ tháng 1/2022.

Trong tháng 1/2022, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình công tác đề ra. Đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, kịp thời cho ý kiến đối với những nội dung UBND huyện trình Kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND huyện sâu sát, kịp thời, hiệu quả. 

Đại biểu nghe báo cáo tại Kỳ họp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2026; thông qua dự thảo Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm năm 2021 của Thường trực HĐND huyện; thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021 - 2026; thống nhất lựa chọn nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND năm 2022; thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 1/2022, phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Cơ bản nhất trí với các dự thảo, Kế hoạch trình tại kỳ họp; giao Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng Kế hoạch và tiến hành khảo sát, lựa chọn các nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện trong thời gian tới; đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện duy trì các hoạt động theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch năm 2022. Tổ chức giám giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra; giao Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp thu các ý kiến tham gia tại Kỳ họp để trình ký sớm ban hành./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục