Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Ngày 26-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVI). Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.            Ảnh: Thành Công

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Trong quý I năm 2019, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,8%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 28,6%; lượng khách du lịch tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Văn hóa - xã hội được chăm lo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng toàn diện, chặt chẽ, đúng quy định. Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 27 tổ chức đảng, 28 đảng viên; giám sát 65 tổ chức đảng và 55 đảng viên; thi hành kỷ luật 29 đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất mía đường; đẩy mạnh phát triển một số sản phẩm công nghiệp; công tác quản lý đất đai, khoáng sản; thanh toán Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện phương án tự chủ đối với các cơ sở khám, chữa bệnh; tiến độ thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; bố trí nhân sự trong sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố…

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Trong quý I và gần 4 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tuy nhiên, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện một số dự án đầu tư chưa đạt tiến độ. Việc triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ còn chậm. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí đề nghị, trong quý II/2019 và những tháng tiếp theo, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, nhất là những chỉ tiêu đạt còn thấp, xác định giải pháp thật cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Trong lĩnh vực kinh tế, đồng chí lưu ý thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, lao động, thị trường tiêu thụ; chú trọng việc giải phóng mặt bằng, giải quyết nhanh các thủ tục để xây dựng các dự án đã có chủ trương đầu tư; thực hiện tốt các nghị quyết, quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019; hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 để khởi công dự án Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, đôn đốc thực hiện các dự án phát triển du lịch, dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ; làm tốt công tác chuẩn bị, không để xảy ra sai phạm và tiêu cực trong tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019. Tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế; khắc phục những hạn chế, bất cập để nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT; quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với UBND các huyện, thành phố có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo kinh phí hoạt động cho các bệnh viện huyện.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố đảm bảo hoàn thành trong quý II - 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nêu gương, quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Theo TQOL

Tin cùng chuyên mục