Hội nghị phổ biến ý định diễn tập phòng thủ Xã Phúc Thịnh năm 2019

Ngày 22/4, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa phổ biến ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 tại xã Phúc Thịnh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBD CT huyện; Thượng tá Phạm Quang Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập huyện; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập huyện, cùng Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phúc Thịnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

          Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã phổ biến ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Phúc Thịnh  năm 2019 với các nội dung: Phần một, diễn tập phần cơ chế tại Nhà văn hoá xã; Phần 2, tổ chức diễn tập thực binh tại địa điểm thôn Đồng Lũng. Thời gian dự kiến tổ chức diễn tập vào ngày 23, 24 tháng 5. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển xã vào các trạng thái Quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.  

Đồng chí Thượng tá Phạm Quang Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập huyện phát biểu tại Hội nghị.

          Qua Hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa phổ biến ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Phúc Thịnh năm 2019, nhằm giúp cho khung chỉ đạo diễn tập của xã nắm chắc các bước, giai đoạn diễn tập, tổ chức và phương pháp tổ chức tập luyện, thực hành diễn tập, nhiệm vụ các thành phần tham gia diễn tập cơ chế, thực binh, xây dựng văn kiện, công tác chuẩn bị tài liệu, nhân sự, cơ sở vật chất, xây dựng được khung diễn tập sát với khung diễn tập  của huyện.../.

 

                                                          

 

 

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục