Hòa Phú đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Đảng bộ xã Hòa Phú được Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở của huyện. Ngay sau khi đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hòa Phú đã lãnh đạo nhân dân thực hiện cơ bản đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 4.000 tấn; giá trị thu nhập bình quân trên diện tích đất lúa đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm, tăng 20 triệu đồng so với năm 2015; giá trị thương mại dịch vụ bình quân đạt 50 tỷ đồng/năm; tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh..

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú họp triển khai các nội dung Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú cho biết, ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Phú đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy; lấy ý kiến chương trình kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra đảng ủy, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên toàn khóa. Ngoài ra, Ban chấp hành đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đến nhân dân nhằm tạo sự lan tỏa của Nghị quyết, tiền đề cho việc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Với phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Phú nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để Hòa Phú sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành các chỉ tiêu, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xác định phải là người tiên phong thực hiện, vừa hạt nhân tích cực trong công tác vận động tuyên truyền để quần chúng, nhân dân thực hiện.

Chị Lý Thị Hậu, Bí thư Đoàn xã Hòa Phú cho biết, để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội, BCH Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết đến các chi hội, đoàn viên thanh niên. Đồng thời căn cứ vào các chỉ tiêu như về thu nhập, việc làm, xây dựng nông thôn mới…mà Nghị quyết Đại hội đề ra để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn phấn đấu thực hiện để đảm bảo vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, vừa khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn, học nghề, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức học tập các mô hình kinh tế thanh niên có hiệu quả trên địa bàn huyện để triển khai, nhân rộng. Đối với chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đoàn xã tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn duy trì mô hình Thanh niên tự quản vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; tuyên truyền, vận động đoàn viên chỉnh trang khuân viên nhà cửa, hoàn thiện các công trình phụ, xây dựng tường rào bao quanh…

Hiện nay, 100% cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã ban hành chương trình làm việc toàn khóa và triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đến toàn bộ đảng viên. Với việc triển khai khẩn trương, đồng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hoà Phú kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế, xã hội như: Thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; xây dựng xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ đi nhà trẻ đạt 47%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; kết nạp 9 đảng viên mới/năm...

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục