Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Hội năm 2020

Ngày 10/9, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo xã Ngọc Hội thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, các đại biểu và các thành viên trong khung diễn tập xã Ngọc Hội.

Các đại biểu dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Hội. 

 Ngọc Hội là xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện, có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của huyện. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực; trong đó thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ địa phương trong tình hình mới.

Đảng bộ xã Ngọc Hội triển khai thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

 Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Hội gồm 4 nội dung: Nội dung 1 - Lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, công an nhận mệnh lệnh chuyển lên báo động sẵn sàng chiến đấu; nhận chỉ thị, thông báo của trên chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Nội dung 2 – Kỳ họp bất thường của HĐND xã chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh. Nội dung 3 - Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh; triển khai công tác phòng không nhân dân; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực. Nội dung 4 – Hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an xã.

Công an xã Ngọc Hội triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị.

 Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Hội năm 2020 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, cán bộ chuyên môn và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nguyễn Thế Hưng phát biểu bế mạc cuộc diễn tập tại xã Ngọc Hội.

 Đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Hội năm 2020, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện biểu dương kết quả khung diễn tập xã đạt được. Xã đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các bước thực hành diễn tập; nội dung cuộc diễn tập được tiến hành đúng theo chương trình quy định; các đồng chí chủ trì đã thể hiện tốt phương pháp, tác phong duy trì và điều hành hội nghị, nội dung diễn cụ thể, rõ ràng theo đúng kế hoạch được xác định. Đồng thời cuộc diễn tập đã thể hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tham mưu, trong đó Quân sự, Công an là nòng cốt. Nội dung diễn tập đúng ý định, đầu bài cơ bản và đã được vận dụng linh hoạt sát với tình hình thực tế của địa phương. Các thành phần tham gia diễn tập thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong nghiêm túc, khẩn trương, phù hợp với tình trạng khẩn cấp và tình trạng chiến tranh tại địa phương. Kết quả, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá xã Ngọc Hội đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập năm 2020, đạt loại giỏi với 8,4 điểm./.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục