Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 30/6, Đảng ủy Quân sự huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có Đại tá Tô Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang; đại biểu các cơ quan Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện Chiêm Hóa; đại biểu các Chi bộ trong toàn đơn vị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tình hình đơn vị ổn định, phát triển, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, bàn giao đủ 190/190 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, bảo đảm an toàn hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện và các sự kiện diễn ra trên địa bàn; thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Quân sự, Công An, Kiểm lâm; chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu phòng thủ theo đúng Kế hoạch, kết quả đều đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, 100% đơn vị đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 85,6%.  Tổ chức thành công Hội thao Trung đội DQCĐ năm 2022 (Hội thao điểm của tỉnh) đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị; tổ chức phát động và duy trì có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2022 và 04 đợt thi đua cao điểm, đột kích và tổ chức các hoạt động chào mừng 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu thanh tra thực hiện Nghị định 168/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt.

Toàn cảnh Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022.

Những tháng cuối năm 2022, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác. Phát huy vai trò, chức năng và đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; chú trọng bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, kế hoạch; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo Nghị định số 02, Nghị định số 03 của Chính phủ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ đảng viên và chiến sĩ LLVT huyện trước những vấn đề phức tạp, kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hiện quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu năm 2022 đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” như Nghị quyết đã đề ra…

Hải Hà- Huy Dương

Tin cùng chuyên mục