Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2022

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo 35 huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện; Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kiêm thành viên thường trực, Trưởng nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; lãnh đạo Phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện là thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; thành viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện và 156 đồng chí Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu kết luận Hội nghị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian tới, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 của huyện, các cấp ủy, chính  quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục