Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 30/6, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện dự, chủ trì hội nghị.
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.    
      6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện đã nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý điều hành trong cơ quan, đơn vị; thực hiện triển khai quán triệt và phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực; triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kết quả đến nay toàn huyện có 11 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 47,82%; bình quân toàn huyện đạt 15,61 tiêu chí/xã... 
       Văn hóa- xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực: Toàn huyện đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 - 2022; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Chiêm Hóa lần thứ IX năm 2022; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid 19...
       Đảng ủy, các chi bộ đã quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ, Đảng ủy đến toàn thể đảng viên; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai việc đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; 16/16 chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định...
       6 tháng cuối năm, Đảng ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của HĐND, UBND huyện triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó tập tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch nông thôn mới năm 2022. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đối với một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính thu hút đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, dịch vụ, đô thị giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức cho cán bộ đảng viên. Các chi bộ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.../.

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục