Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19/01, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Chiêm Hóa đã tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo, công chức, viên chức các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đoàn kết, thống nhất, thực hiện quy chế dân chủ trong sinh hoạt, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công tác xây dựng đảng đi vào nề nếp. Cán bộ đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, phòng chống dịch Covid 19. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.  Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ…Kết quae, 12/12 cơ quan đạt chuẩn văn hóa tốt; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn hóa. 8/8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị tổng kết cũng đã thông qua báo cáo dự thảo về công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính Đảng bộ; tổng kết công tác công đoàn, công tác tài chính công đoàn năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tham mưu giúp cấp ủy trong lĩnh vực phụ trách; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức sát với nhiệm vụ công việc và thực tình hình thực tế. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; tiếp tục nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động, nghị quyết, nâng cao công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và chi bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức, năng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khối theo chức năng, nhiệm vụ;  nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, BTV Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể đã khen thưởng cho 01 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 08 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Tặng Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang cho đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020. 11 cá nhân đã được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua "Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020”./.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục