Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Chiêm Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 18/5, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có 56/56 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Chiêm Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể hiện có  56 đảng viên thuộc 8 chi bộ thuộc các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện. Tỷ lệ đảng viên chiếm 98,2% so với tổng số cán bộ, công chức, nhân viên của các cơ quan trong Đảng bộ; trong đó có 29 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chiếm 51,8% so với số lượng đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai đến các chi bộ thực hiện. Chú trọng chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy huyện theo lĩnh vực phụ trách. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, cơ quan bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế cơ sở triển khai nhiệm vụ chuyên môn có kết quả. Tích cực xây dựng cơ quan, đoàn thể, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả khắc phục khuyết điểm tồn tại hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận được quan tâm. Duy trì đảm bảo chương trình kiểm tra, giám sát. Cơ bản hoàn thành 6/6 mục tiêu, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các chi bộ cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy huyện theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động trực tiếp tham mưu và phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham mưu cho Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh, của Trung ương; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn huyện.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập và chỉ đạo các chi bộ triển khai đầy đủ chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên trong Đảng bộ; lựa chọn nội dung "làm theo" Bác phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hàng năm đều tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên BTV, đồng thời chỉ đạo 8/8 chi bộ và 100% đảng viên tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ những khuyết điểm, những việc còn tồn tại hạn chế, tập trung chỉ đạo khắc phục, đặc biệt là những việc phải khắc phục ngay...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúy Vinh chúc mừng Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 12/12 cơ quan hàng năm đều đạt tập thể lao động tiên tiến và đạt chuẩn văn hóa, có từ 01 đến 02 cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh, ngành cấp trên công nhận tập thể lao động xuất sắc, đơn vị dẫn đầu trong tỉnh;  trên 86% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 13-25% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” các cấp.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Chiêm Hóa phấn đấu đạt một số mục tiêu chủ yếu: Lãnh đạo 100% chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra; hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập và nắm vững nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu trên 85% đảng viên có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% tổ chức đoàn thể được xếp loại mức cao nhất...

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, Đoàn thể khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc Đại hội.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phiên họp thứ nhất BCH khoá III đã bầu 03 đồng chí vào BTV Đảng ủy; đồng chí Quan Văn Duyên được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Triệu Thị Yên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 03 đ/c vào Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục