Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 15 và 16/6, Đảng bộ xã Yên Lập đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu tại Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Tổ Công tác của BTV Huyện ủy; đại biểu cơ quan phụ trách xã; lãnh đạo xã Yên Lập qua các thời kỳ cùng 151 đại biểu tiêu biểu đại diện 320 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

  Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Yên Lập đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, tạo được sự chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp, duy trì ổn định 416 ha đất lúa, ngô 188 ha, sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 3.400 tấn. Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn xã được triển khai, mục tiêu là chăn nuôi cá lồng và cây hồng không hạt vào sản xuất. Kết quả thực hiện nuôi cá lồng 108 lồng, sản lượng cá đạt trên 118 tấn trị giá trên 7,2 tỷ; cây hồng diện tích cho thu hoạch trên  4,2ha, sản lượng đạt 88,5 tấn trị giá trên 1,3 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ đạt 08 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt 12/19 tiêu chí. Chất lượng dạy và học của các nhà trường từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt trên 98%; các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được đẩy mạnh; hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hoá trên 80%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 100%; số hộ nghèo giảm xuống còn 22,3%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng chính quyền được xã Yên Lập quan tâm thực hiện. Công tác quản lý, điều hành của UBND được tăng cường, phát huy có hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng và thực thi pháp luật Nhà nước tại địa phương; tăng cường phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ xã Yên Lập đã quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua triển khai 100% tập thể và 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bài thu hoạch, các cơ quan, đơn vị đều chủ động xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đạo đức, lối sống; xây dựng chương trình, kế hoạch “làm theo” của tập thể và  cá nhân phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay tổng số đảng viên của Đảng bộ có 318 đồng chí, chiếm 4,46% so với dân số: đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bình quân đạt 99%, trong đó đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 70,1%; từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Đức Tập tặng quà và phát biểu tại Đại hội.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, xây dựng xã Yên Lập ngày càng phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lập lần thứ XXII đã đề ra một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đạt trên 45,6 triệu đồng/người; giữ vững và nâng cao chất lượng 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được; phấn đấu hoàn thành thêm 05 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới lên 17/19 tiêu chí; hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 90%; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 85%; các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 92%; giải quyết việc làm mới cho người lao động trên 845 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên 5%; hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không có điểm nóng về an ninh trật tự; hằng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% chi bộ trực thuộc Đảng ủy và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Yên Lập lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa XXII. Tại Phiên họp thứ nhất BCH khóa mới đã bầu Ban Thường vụ; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Triệu Kim Dung được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu các đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục