Đại hội Chi bộ Trường THPT Hà Lang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 16/6, Chi bộ Trường THPT Hà Lang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa; Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa, cùng các đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Trường THPT Hà Lang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Trường THPT Hà Lang đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra cơ bản đều đạt và vượt mức. Hằng năm bình quân có trên 80% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt; tỷ lệ học sinh có học lực khá và giỏi tăng đều đạt từ 37% đến trên 40%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 95%, tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 89%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn được chú trọng đúng mức. Thực hiện các phong trào thi đua, chi bộ nhà trường triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại biểu dự Đại hội Chi bộ Trường THPT Hà Lang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, duy trì thường xuyên, có nền nếp, đảm bảo nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hàng năm đạt cao; thường xuyên quan tâm quản lý, phát triển đảng viên, từ năm 2015 đến nay, chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. Hàng năm, chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên, giáo viên, nhân viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tổ chức Công đoàn hàng năm xếp loại vững mạnh xuất sắc, Đoàn Thanh niên xếp loại vững mạnh và tập thể nhà trường đạt Trường Lao động tiên tiến.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ Trường THPT Hà Lang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, viên chức trong nhà trường đạt lao động tiên tiến trở lên; trong đó có 15% đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  duy trì sỹ số và tỷ lệ chuyên cần từ 95%; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 94% trở lên; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 87% trở lên; chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 8 đảng viên trở lên; phấn đấu trường cơ bản đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia vào năm 2025.

Ban Chấp hành Chi bộ Trường THPT Hà Lang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục