Chiêm Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ma Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử như dự kiến của Ủy ban MTTQ và Thường trực HĐND huyện; thảo luận, thống nhất 100% về số lượng ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với dân số 129.078 người, huyện được bầu cử 35 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kiến số lượng ứng cử viên ít nhất là 70 người, trong đó: khối Đảng 18-20 người; cơ quan nhà nước 22-24 người; MTTQ và các tổ chức chính trị 14-16 người; lực lượng vũ trang 2-4 người; tổ chức kinh tế: 2-4 người, đại biểu ở thôn 2-4 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp: dân tộc thiếu số 26 người, đại biểu nữ 26 người, đại biểu trẻ 18 người, đại biểu là người ngoài đảng 5-6 người, đại biểu tôn giáo 2-4 người, đại biểu tái cử 17 người.

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Chiêm Hóa qua các bước hiệp thương theo luật định được huyện xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhằm đảm bảo cả số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục