Ban CHQS huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

Ngày 23/01, Ban CHQS huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa trong dịp trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban CHQS huyện; Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an, phụ trách tự vệ, lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban CHQS huyện báo cáo kế hoạch hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng quân sự, công an, tự vệ trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các mục tiêu quan trọng đã được các đại biểu quán triệt, thông qua cần được bảo vệ, dự kiến các tình huống, phương án huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị để bảo vệ các mục tiêu quan trọng khi có tình huống xảy ra. Trong đó, lực lượng quân sự và công an là nòng cốt trong bảo vệ các mục tiêu.

Ban CHQS huyện Chiêm Hóa thông qua kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Để đảm bảo chủ động xử trí các tình huống phát sinh, lực lượng quân sự, công an các xã, thị trấn, lực lượng tự vệ phối hợp, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, trọng tâm là bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, dự báo, nhận định tình hình chính xác các tình huống có thể xảy ra, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ từ ngày 24/01 đến hết ngày 03/02/2021.        

Tài Tùng – Văn Linh

Tin cùng chuyên mục