Infographic Cẩm nang du lịch Chiêm Hóa

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Chiêm Hóa xin gửi tới các bạn “Infographic Cẩm nang du lịch Chiêm Hóa" một cách trực quan, các bạn ...

Tin xem nhiều

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Pà Thẻn

Thực hiện Đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch tại xã Linh Phú” do phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chiêm Hóa tổ chức thực hiện đã phát huy tiềm năng lợi thế, mở ra ...