Thức dậy tiềm năng sông Gâm

Sông Gâm chảy qua hầu hết các xã của huyện Nà Hang và một số xã của huyện Chiêm Hóa trước khi đổ vào sông Lô ở xã Chiêu Yên (Yên Sơn). Sông Gâm với ...

Tin xem nhiều