Chiêm Hóa điểm du lịch tiềm năng

Chiêm Hóa được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là địa danh Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần ...

Vui hội xứ Tuyên

Trong những ngày này, trên khắp các ngả đường tại thành phố Tuyên Quang, không khí Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật ...

Chuẩn bị vào mùa lễ hội

Đến hẹn lại lên, mùa Lễ hội Thành Tuyên đang đến gần. Ngay từ đầu tháng 8, các cơ quan, địa phương đã tăng cường quảng bá chương trình của Lễ hội và ...

Dấu ấn lịch sử xứ Tuyên

Tuyên Quang - mảnh đất lịch sử, giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây đã ghi dấu ấn hào hùng của dân tộc, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị ...

Tin xem nhiều