Bình Phú nâng cao thu nhập cho người dân

Bình Phú là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chiêm Hóa, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang được địa phương tích cực triển ...

Tin xem nhiều