Chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi xuất đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Agribank chi nhánh huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo đến quý khách hàng Chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi xuất đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

1- Tên Chương trình ưu đãi lãi suất:

Cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động SXKD: Chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ nhỏ, hộ kinh doanh cá thể…  

2- Đối tượng cho vay:

          a) Khách hàng vay vốn lần đầu; khách hàng không có dư nợ tại Agribank trong 01 (một) tháng gần nhất;

          b) Khách hàng hiện còn dư nợ tại Agribank ký thêm hợp đồng tín dụng mới để phục vụ cho phương án sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng.

          c) Chương trình không áp dụng đối với:

- Khách hàng vay vốn để đầu tư chứng khoán

- Khách hàng trả nợ trước hạn toàn bộ hoặc một phần khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh tại Agribank để vay khoản vay mới hưởng lãi suất ưu đãi của chương trình này.

3- Quy mô chương trình: Khoảng 50.000 tỷ đồng

          4- Thời gian triển khai:

          Từ ngày 26/6/2024 đến khi đạt quy mô của chương trình

5- Thời hạn và lãi suất cho vay:

Kỳ hạn đến 03 tháng:                        Lãi suất 0,316%/tháng; 3,8%/năm

Kỳ hạn từ 03 tháng đến 6 tháng:        Lãi suất 0.375%/tháng; 4,5%/năm

Kỳ hạn từ 06 tháng đến 12 tháng:      Lãi suất 0.50%/tháng; 6%/năm

Agribank được quyền chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay theo định kỳ 03 tháng/lần.

MỌI CHI TIẾT QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

  1. Phòng Khách hàng:                      02073.855.645
  2. Phòng Kế toán và ngân quỹ:                   02073.851.542
  3. Phòng Giao dịch Hòa Phú:           02073.756.666
  4. Phòng Giao dịch Vinh Quang:      02073.857.768
  5. Phòng Giao dịch Đầm Hồng:        02073.853.333                                  

Tin cùng chuyên mục