Trường Mầm non Sao Mai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đây chính là định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm ở Chi bộ trường Mầm non Sao Mai. Từ đó, nhà trường đạt được những kết quả dạy học đáng phấn khởi, là một trong những điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác của huyện Chiêm Hóa.

Nhiều hoạt động sáng tạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên trường Mầm non Sao Mai đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Năm học 2023-2024, trường Mầm non Sao Mai có 34 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó chi bộ có 27 đảng viên. Trong thời gian qua, việc triển khai học tập và làm theo Bác được Chi bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc, với những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm 2023, Chi bộ đã lựa chọn và thực hiện nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: “ Xây dựng trường mầm non Xanh - An toàn - Thân thiện”, đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong thực hiện nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục toàn diện cho trẻ. Nội dung kế hoạch cá nhân được công khai trước nhà trường để mọi người cùng giám sát việc thực hiện.

Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Vĩnh Lộc được nhận Bằng khen có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Từ việc học tập và làm theo Bác hàng ngày, các cán bộ, giáo viên nhà trường đã áp dụng vào thực tiễn công tác, tìm những giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Với sự đoàn kết, thống nhất từ trong tư tưởng đến hành động, Chi bộ Trường mầm non Sao Mai đạt nhiều thành tích trong công tác Đảng và trong chuyên môn, là một trong những đơn vị tiêu biểu trong ngành giáo dục huyện nhà. Trong thời gian tới, Chi bộ Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên./.

Hồng Diệp

Tin cùng chuyên mục