Công an thị trấn Vĩnh Lộc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, Công an thị trấn Vĩnh Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc giàu đẹp, văn minh.

Thượng úy Nguyễn Thị Thu Hiền, công an thị trấn Vĩnh Lộc luôn tâm niệm, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân Dân là động lực làm nên mọi thành tích, chiến công của lực lượng công an. Đây chính là phương châm hành động của thượng úy Nguyễn Thị Thu Hiền trong suốt quá trình công tác với vai trò tham mưu thực hiện công tác quản lý cư trú và hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.  

Thượng úy Nguyễn Thị Thu Hiền, công an thị trấn Vĩnh Lộc hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Năm 2023, Chi bộ công an thị trấn Vĩnh Lộc đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  với nội dung: Cán bộ chiến sỹ công an thị trấn Vĩnh Lộc phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, gắn với các tiêu chí đô thị loại IV.

Trung Tá Hoàng Ba, Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa cho biết thêm: Chi bộ Công an thị trấn Vĩnh Lộc có 08 Đảng viên, các nội dung đăng ký tập thể, cá nhân đều bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của đơn vị. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sỹ trong phát huy, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ. 

Công an thị trấn Vĩnh Lộc kiểm tra công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Trong thời gian tới, chi bộ Công an thị trấn Vĩnh Lộc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; lấy việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng và là tiêu chí phân loại hằng năm của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ./.

Hoài Thu - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục