Huyện Chiêm Hóa đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Chiêm Hóa đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh và bền vững.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn thanh niên cơ sở 24 xã, thị trấn phối hợp cùng cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký cho hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt các ứng dụng mua bán tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử; cập nhật kiến thức về ứng dụng số trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. Đặc biệt, thực hiện Đề án số 06, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tập trung thành lập các đội hình trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua phần mềm VNEID; là lực lượng xung kích trong đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm căn cước công dân gắn chíp điện tử. Huyện đoàn đã lập fanpage “Huyện Đoàn Chiêm Hóa” thu hút gần 3.900 lượt người theo dõi. Từ fanpage này, đoàn viên thanh niên cập nhật kịp thời các thông tin về các phong trào, hoạt động đoàn, những mô hình hay, điển hình tiên tiến; những thông tin thời sự; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước…tích cực kết nối, tương tác với đoàn viên thanh niên thông qua ứng dụng zalo, facebook. Những thông tin ở cơ sở được tổ chức Đoàn nắm bắt kịp thời, phản hồi nhanh hơn.    

Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 3 tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về chuyển đổi số tại xã Tân Thịnh.

Xác định vai trò quan trọng cùng đồng hành trong chuyển đổi số của huyện, Trung tâm Viễn thông 5 đã tiếp tục nâng cấp hạ tầng Di động, Internet, Băng thông rộng tốc độ cao đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhất cho việc triển khai các giải pháp số, triển khai nền tảng chính quyền số, sẵn sàng cung cấp và hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu của huyện trong quá trình sử dụng các phần mềm CNTT, quản lý văn bản có ứng dụng chữ ký số, hệ thống thư điện tử, hệ thống thôn tin 1 cửa điện tử, dịch vụ hành chính công, hội nghị truyền hình trực tuyến. Hiện nay, Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông và CNTT của Trung tâm được phát triển rộng khắp, ổn định; hạ taangg Băng rộng cố định, đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao và mạng di động phủ sóng 100% các xã; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung được triển khai thống nhất như hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (Office); trục liên thông văn bản nội tỉnh; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II từ tỉnh đến huyện; hệ thống truyền hình trực tuyến; các ứng dụng CNTT trong giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, thuế, ví điện tử…được triển khai mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn.

Trung tâm Viễn thông 5 tăng cường nâng cấp hạ tầng Di động, Internet, Băng thông rộng tốc độ cao đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhất cho việc triển khai các giải pháp số.

Thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả bước đầu. Nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt.  Đặc biệt, qua một năm triển khai thực hiện thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện, cơ bản đã đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án có tính chất nền tảng theo đúng chỉ đạo, tiến độ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được triển khai, thực hiện đúng tiến độ nhằm phục vụ có hiệu quả công tác triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án. Thực hiện công tác "làm sạch", đối với các nguồn "dữ liệu" tư pháp, hộ nghèo, cận nghèo, bảo hiểm xã hội, học sinh tham gia các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để đồng bộ với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Có trên 11.000 người cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số. 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai sử dụng CCCD gắn chíp để Khám chữa bệnh BHYT. Phòng Tư pháp đăng ký khai sinh 1.145 hồ sơ nộp trực tuyến qua Dịch vụ công, đạt 57,8%. Toàn huyện đã có 266 tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng thành công hóa đơn điện tử, đạt 100% so với tổ chức, cá nhân đang sử dụng hóa đơn... Về nhóm phát triển công dân số, Công an huyện đã cấp được 16.470 căn cước công dân có gắn chíp, trên 29.700 tài khoản định danh điện tử cho công dân…Đến nay, Huyện cơ bản đã hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các đơn vị, địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, là tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An hướng dẫn hội viên và nhân dân tìm hiểu, ứng dụng công nghệ tiện ích trên Smartphone.

Trong thời gian tới, UBND huyện Chiêm Hóa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả; đưa yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc chuyển đổi số…

Tài Tùng – Huy Dương

Tin cùng chuyên mục