UNBD huyện Chiêm Hoá sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ

Ngày 12/5, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ; các thành viên Tổ công tác 2506 huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo Bưu điện, Điện lực, Trung tâm Viễn thông 5, Chi nhánh Viettel Chiêm Hoá; đại diện các đội nghiệp vụ, cán bộ Công an huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai Đề án 06, Công an huyện Chiêm Hóa đã tham mưu UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và ban hành quy chế hoạt động, phân công cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân. Sau 01 năm triển khai thực hiện huyện Chiêm Hóa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được triển khai, thực hiện đúng tiến độ nhằm phục vụ có hiệu quả công tác triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Kết quả triển khai an sinh xã hội: Thực hiện công tác "làm sạch", đối với các nguồn "dữ liệu" tư pháp, hộ nghèo, cận nghèo, bảo hiểm xã hội, học sinh tham gia các kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để đồng bộ với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm xã hội phục vụ khám chữa bệnh nhanh gọn, hiệu quả. Có 11.153 người cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số. 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai sử dụng CCCD gắn chíp để KCB BHYT (đạt 100%); Phòng Tư pháp  đăng ký khai sinh: 1145/1989 hồ sơ nộp trực tuyến qua Dịch vụ công, đạt 57,8%. Toàn huyện đã có 266 tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng thành công hóa đơn điện tử, đạt 100% so với tổ chức, cá nhân đang sử dụng hóa đơn... Về nhóm phát triển công dân số, Công an huyện đã cấp được 16.470 căn cước công dân có gắn chíp cho công dân và trên 29.700 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Cấp tài khoản ĐDĐT 29.733 trường hợp, trong đó cấp CCCD kèm định danh 7.487 trường hợp, đã có CCCD để làm định danh 22.2246 trường hợp; đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 là 40.686/104.496 trường hợp, mức 2: 22.290/28.911 trường hợp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số được quan tâm thực hiện...Đến nay, Huyện cơ bản đã hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các đơn vị, địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp, là tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06.

Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Bám sát chỉ đạo của các Sở, ngành của tỉnh và UBND huyện, chủ động rà soát nhân lực, Hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo kết nối chia sẻ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành liên quan và Công an tỉnh. Phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm thực hiện đối với từng bộ phận, từng cá nhân và có cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ để nắm bắt thực trạng giải quyết tại cơ quan, đơn vị mình. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân về ý nghĩa vai trò, kết quả triển khai thực hiện Đề án tại địa phương. Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực tế tại các xã, thị trấn để hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện đã ghi nhận và biểu dương lực lượng công an, các cơ quan, đơn vị, UBND, công an các xã, thị trấn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rà soát lại các nhiệm vụ Đề án 06 được giao. Thực hiện ngay việc rà soát từng dịch vụ công, đề xuất cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ hiệu quả người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQG về dân cư. Các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Công an đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp; cấp tài khoản định danh điện tử. Tiếp tục tham mưu bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng về công nghệ thông tin của Tổ công nghệ số cộng đồng, đáp ứng yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số...

Tại hội nghị, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện đã được khen thưởng./.     

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục