Xuân Quang đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Thời gian qua xã Xuân Quang đã tích cực triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã.

Để triển khai Đề án 06 có hiệu quả, Công an xã Xuân Quang đã tham mưu cho UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, nhất là tạo lập tài khoản Định danh điện tử qua việc cấp căn cước công dân để cài đặt, sử dụng, thực hiện các dịch vụ công trên ứng dụng VNeID. Thông qua tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06, nhằm phục vụ ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công an xã Xuân Quang hướng dẫn Nhân dân cài đặt, đăng ký sử dụng tài khoản ứng dụng VNeID.

Song song với công tác tuyên truyền, công an xã và 12 tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác trực tiếp cách thức đăng ký tài khoản ứng dụng VNeID; Công an xã thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; hướng dẫn cài đặt, đăng ký App VNeID, sự cần thiết và những ưu điểm, tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với cuộc sống của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, bên cạnh công tác triển khai, hướng dẫn tập trung và đến từng hộ dân như hiện nay xã Xuân Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đối số quốc gia nói chung và địa phương nói riêng./.

Ngọc Hiển - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục