Đại hội đại biểu MTTQ xã Phúc Thịnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chiều ngày 26/01, Uỷ ban MTTQ xã Phúc Thịnh đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện Chiêm chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo Đại hội cơ sở trên toàn huyện.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Triệu Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo cơ quan phụ trách xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo ủy ban MTTQ xã các thời kỳ, cùng 110 đại biểu về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trước đó, tại phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu MTTQ xã Phúc Thịnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự Đại hội; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ xã; dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ xã lần thứ XX đề ra. MTTQ xã Phúc Thịnh đã tuyên truyền và thực hiện tốt các chương trình, các phong trào, cuộc vận động; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng mới 1km kênh mương, 8 km đường nội đồng, vận động nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến 1.500m2 đất làm đường bê tông nông thôn và 10km đường điện thắp sáng đường quê; xây dựng 11 mô hình hòm thư phản ánh và tố giác tội phạm; thành lập 55 nhóm vệ sinh đường làng ngõ xóm, 11 mô hình phân loại rác thải và xử lý rác thải nhựa; vận động được 112 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã; hỗ trợ 17 hộ nghèo làm nhà và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ trên 10 triệu đồng tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho 100 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách trị giá trên 30 triệu đồng. Vận động nhân dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19 với số tiền trên 156,6 triệu đồng; trên 2.000 khẩu trang, trên 1.000kg rau củ các loại, 1.500kg gạo; tặng 50 xuất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn. Vận động đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lụt với số tiền hàng chục triệu đồng. 

Các đồng chí lãnh đạo MTTQ tỉnh, MTTQ huyện, lãnh đạo xã, các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường; hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 5 năm liên tục Ủy ban MTTQ xã được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung tại Đại hội.

Với chủ đề: “Đoàn kết – Dân chủ - Bản lĩnh – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ xã Phúc Thịnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, hằng năm, mỗi khu dân cư có 1 công trình, phần việc tiêu biểu; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hằng năm, Uỷ ban MTTQ xã chủ trì thực hiện ít nhất 1 chương trình, nội dung giám sát; hằng năm, MTTQ xã tổ chức ít nhất 1 hội nghị phản biện xã hội, 1 hội nghị đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền với Nhân dân. Hằng năm MTTQ xã đăng ký và hoàn thành ít nhất 01 việc làm mới, đột phá; có trên 95% Ban công tác mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu 95% Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên…

Các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương cử 05 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Lê Thị Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Thịnh khóa XX được hiệp thương tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Các tập thể, cá nhân có thành tich được khen thưởng tại Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Ngay sau Đại hội Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa dã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2025 trên địa bàn toàn huyện. 

Hồng Nhung, Quang Huy

Tin cùng chuyên mục