Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 23/01, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện có 08 Chi bộ trực thuộc, 56 đảng viên; 100% cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan trong Đảng bộ là đảng viên, trong đó có 26 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong năm 2023, Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể để lãnh đạo các chi bộ, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 7/7 chỉ tiêu theo Nghị quyết đã đề ra. Tiêu biểu là: 100% chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Hằng năm 100% các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Chương trình công tác năm; đăng ký với Đảng ủy hoặc Đảng ủy giao ít nhất một việc làm mới, đột phá và thực hiện có hiệu quả. 100% các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể về thôn, tổ dân phố ít nhất 01 ngày/tháng theo phương châm “3 cùng” với Nhân dân…

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm. Chất lượng tham mưu cho cấp ủy huyện theo lĩnh vực phân công được nâng lên, đảm bảo về tiến độ, công tác chuyên môn được coi trọng. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ được nâng lên; các chi bộ đã quan tâm, lựa chọn nội dung để duy trì việc sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm đánh giá, kiểm điểm của tập thể đảng viên năm 2022 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đổi mới, đột phá đã được giao năm 2023 và giai đoạn 2022 – 2025. Với những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2023 Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng đạt "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu.

Đại biểu thảo luận, phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy đề ra 06 chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm là phấn đấu 100% chi bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ huyện thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. 100% cơ quan, đoàn thể thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, Điều lệ của các tổ chức chính trị- xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật trong Đảng, bí mật nhà nước và bảo vệ cơ quan an toàn. Hằng năm 100% các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng Chương trình công tác năm; đăng ký với Đảng ủy hoặc Đảng ủy giao ít nhất một việc làm mới, đột phá và thực hiện có hiệu quả. 100% các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương thành tích Đảng bộ đạt được năm 2023. Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí yêu cầu: Các đảng viên, chi bộ trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy với Thủ trưởng cơ quan, giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tăng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, nội quy, quy chế của cơ quan; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện lãng phí, tiêu cực; nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục