Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 26/5, Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 cho các đại biểu là lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia vào quy trình giải quyết TTHC các lĩnh vực; Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các lĩnh vực; Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Cán bộ phụ trách Chuyển đổi số của huyện đoàn; Cán bộ công an phụ trách việc triển khai Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ, triển khai 07 phương thức phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện TTHC tại các trường học trên địa bàn huyện; Cán bộ ngân hàng Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức có liên quan đến thành phần hồ sơ: Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Giấy xác nhận thông tin cư trú.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu các nội dung, gồm: Tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Các nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị thông minh từ app Tuyên Quang ID; Việc thực hiện số hoá, tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC; Chuẩn hoá dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ; triển khai 07 phương thức, phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho hệ thống công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị ở cả các cấp chính quyền. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của mỗi cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục