Chiêm Hoá đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của Nhân dân

Nhận thức rõ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập và phát triển, đến nay công tác giải quyết thủ tục hành chính của huyện Chiêm Hoá đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, công chức, được người dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch, tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tại Bộ phận “một cửa” của UBND xã Phúc Thịnh đã niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính; quy trình, quy định, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, mức thu, lệ phí thu… Riêng trong quý I, năm 2024,  Bộ phận “một cửa” xã đã tiếp nhận và giải quyết 906 hồ sơ, trong đó có 380 hồ sơ nhận giải quyết qua trực tuyến, 511 hồ sơ trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính; số lượng hồ sơ đã giải quyết 906 hồ sơ, đạt 100%, tất cả hồ sơ đều được xử lý đúng và trước thời gian quy định.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn Nhân dân làm các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hoá.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn được UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và kịp thời. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm cải thiện nâng cao chỉ số CCHC của huyện. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã được cập nhật kịp thời, niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết, mang lại hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Hiện nay đối với UBND cấp huyện có 297/297 bộ thủ tục hành chính, UBND cấp xã có 139/139 bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai đồng thời cả 2 hình thức (niêm yết và điện tử); thực hiện 100% thủ tục hành chính, hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, tổng số hồ sơ toàn huyện đã tiếp nhận: 1.373 hồ sơ, số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.360 hồ sơ, trong đó: giải quyết đúng hạn: 1.350 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 10 hồ sơ; số lượng hồ sơ đang giải quyết: 13 hồ sơ, trong đó: giải quyết trong hạn: 12 hồ sơ, giải quyết quá hạn: 01 hồ sơ; các hồ sơ quá hạn đều có giải trình và Thư xin lỗi của cơ quan, đơn vị tới người dân, tổ chức theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, huyện Chiêm Hoá tích cực thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân ở địa phương./.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục