Bảo hiểm xã hội Chiêm Hóa tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

Ngày 22/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chiêm Hóa phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dự lễ ký kết có đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Huyện Đoàn Chiêm Hóa.

Các cơ quan ký kết quy chế phối hợp  thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội.

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ giữa BHXH huyện và Uỷ ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; vận động hội viên và người dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài trên địa bàn huyện. Trong quy chế phối hợp có các quy định mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị. Nội dung phối hợp gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT; phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tổ chức hội nghị khách hàng tham gia BHXH, BHTN, BHYT…

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm, công tác thu, thu nợ đạt 40,5%. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 99,32%; người tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt 58,17%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH 8,3%. Số người tham gia BHYT trên địa bàn toàn huyện tính đến ngày 22/6/2022 đạt trên 91%. BHXH huyện Chiêm Hóa phát huy vai trò, trách nhiệm trong công việc, tập trung làm tốt công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

Tại chương trình ký kết, BHXH huyện Chiêm Hóa cùng các đơn vị đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục duy trì và tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách về BHYT trên địa bàn huyện; duy trì tỷ lệ 100% học sinh có thẻ BHYT. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách BHXH, BHYT - chính sách về BHYT tự nguyện, BHYT gia đình, BHYT học sinh. Tiếp tục phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội truyền thông qua việc phát tờ gấp, tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu tại trung tâm các xã, thị trấn; đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội về các chính sách BHYT, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của BHYT,  góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục