Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức kỳ họp thứ III năm 2022

Chiều 28/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp thứ III năm 2022. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho UBND huyện củng cố, kiện toàn thành viên Ban đại diện cấp huyện đảm bảo đúng quy định. Đến nay thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chiêm Hóa có đủ 35/35 thành viên, đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Tập trung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo nguồn lực Nhà nước được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo trên cơ sở các chủ trương, chính sách mới của Hội đồng quản trị, của NHCSXH Trung ương, Ban đại diện HĐQT tỉnh về nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Đến ngày 22/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 580 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về là 572,7 tỷ đồng, tăng 55,8 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay từ đầu năm trên 123,9 tỷ đồng với 2.825 lượt khách hàng. Doanh số thu nợ từ đầu năm trên 66,9 tỷ đồng; số khách hàng còn dư nợ 14.225; tổng dư nợ các chương trình tín dụng  580,2 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 99% KH, tăng 56,8 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đến ngày 31/05/2022 là 408 tổ; tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trên 579 tỷ đồng, chiếm 99,89% tổng dư nợ, tăng 56,9 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. 

Về Kết quả sơ kết 01 năm thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch NHCSXH Chiêm Hóa giai đoạn 31/5/2021 - 31/5/2022: Tổng dư nợ giảm 27,3 tỷ đồng, trong đó giảm do bàn giao 02 xã Phúc Sơn, Minh Quang chuyển sang huyện Lâm Bình là 93,3 tỷ đồng; tổng số dư huy động tiền gửi được Trung ương cấp bù lãi suất tăng 4,7 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 12,3%. Đến 31/5/2022: Phòng giao dịch có 24/24 xã đều xếp loại tốt về chấm điểm kết quả đánh giá, hiệu quả hoạt động giao dịch xã;  không có xã xếp loại trung bình về chất lượng tín dụng cơ sở.

Lãnh đạo UBND thị trấn Vĩnh Lộc phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Tại Hội nghị, các thành viên thảo luận và thống nhất với các đánh giá được nêu trong báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2022.

Phát biểu kết luận kỳ họp thứ III năm 2022, đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tăng cường, giám sát chặt chẽ ở cơ sở, tập trung kiểm tra quy trình bình xét cho vay tại các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, hiệu quả của việc sử dụng vốn, chấp hành trả nợ gốc và lãi của các hộ vay. Đối với những xã có tỷ lệ nợ quá hạn cao, UBND xã phối hợp với NHCSXH xây dựng các phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chỉ đạo Tổ đôn đốc thu hồi nợ, kiên quyết xử lý các trường hợp nợ quá hạn theo quy định... nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả nguồn vốn góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục