Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2018

Sáng ngày 17/01, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Đức Thuận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2018.

Trong năm 2018, 05 nội dung của phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có tác động tích cực đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở cơ sở, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện hơn. Thông qua các hoạt động của phong trào và cuộc vận động, ngày càng xuất hiện nhiều gương Người tốt - việc tốt, Gia đình Văn hóa; Khu dân cư văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng.

Năm 2018, toàn huyện có 30.233 hộ đạt danh hiệu "gia đình văn hóa" đạt tỷ lệ 89%; 321/378 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “ thôn, tổ dân phố văn hóa”, đạt 84,92%; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì và phát triển rộng khắp, số người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 28%; gia đình tập thể dục thể thao đạt 23%; 100% số trường học đảm bảo chương trình dạy thể dục thể thao nội khóa; có 626 đội thể thao cơ sở với trên 8.800 vận động viên cơ sở, 58 câu lạc bộ TDTT cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; tổ chức tốt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Mừng xuân Mậu Tuất 2018; lễ hội lồng tông mùng 8 tháng giêng, tổ chức thành công Liên hoan hát Then, đàn tính huyện Chiêm Hóa năm 2018, nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 24/26xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, 363/378 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa được đầu tư trang thiết bị hoạt động về cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động tại địa phương. Công tác bảo tồn di sản, di tích và phát huy giá trị văn hóa, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục phát triển; năm 2018, số lượt khách tham quan du lịch đạt trên 106.000 lượt, doanh thu từ các loại hình dịch vụ, du lịch ước đạt 92 tỷ đồng, đạt 100% KH...

Trong năm 2019 huyện Chiêm Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhất là công tác tuyên truyền về nội dung của phong trào. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục xây dựng thôn kiểu mẫu về môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ sở. Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 90%, thôn, tổ dân phố đạt văn hóa trên 80%. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Thuận phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Thuận đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo huyện triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác tuyên truyền về nội dung của phong trào lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới; Phòng Văn hóa thông tin huyện, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo huyện trong phong trào năm 2019; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các Ban chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao và các lễ hội truyền thống của huyện; Đài Truyền thanh truyền hình, Trung tâm VHTT-TT huyện tiếp tục tuyên truyền các nội dung của phong trào và các quy định trong việc cưới việc tang và lễ hội, đưa tin các gương điển hình trong phong trào; thành viên trong ban chỉ đạo phong trào huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đề nghị MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, phát động các phong trào thi đua giúp đỡ hội viên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo ở địa phương./.

Ngọc Hiển- Huy Dương

Tin cùng chuyên mục