Chiêm Hóa đạt giải A tại Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 23-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

Chiêm Hóa đạt giải A tại Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 2 tháng tổ chức thi bằng hình thức trực tuyến, Liên hoan tuyên truyền gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới có 7 huyện, thành phố tham gia. Tham dự Liên hoan, huyện Chiêm Hóa có tiểu phẩm “Chuyện nhà Sung Sướng” được Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện đầu tư, dàn dựng công phu, có nhiều cảnh quay đẹp tại các địa phương trong huyện. Nội dung xoay quanh câu chuyện thực tế ở mỗi gia đình, mỗi địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tiểu phẩm được BTC Liên hoan đánh giá cao và đạt giải A tại Liên hoan. Tác phẩm sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh trong tiểu phẩm "Chuyện nhà Sung Sướng" do Trung tâm VH,TT&TT huyện Chiêm Hóa dàn dựng.

 Đây là năm thứ hai Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của gia đình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nói riêng; tôn vinh, biểu dương những mô hình tốt, cách làm hay của các gia đình từ hiến đất xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo đến giữ gìn bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.                            

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục