Xã Trung Hà tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội

Chiều ngày 26/5, Xã Trung Hà đã tổ chức tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phòng chống covid-19 và tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hoạt động này đã thu hút đông đảo các lực lượng chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia.

Đội thực hiện tuyên truyền lưu động khắp các trục đường chính và khu đông dân cư trên địa bàn xã.

Đội tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên truyền dọc các tuyến đường qua trung tâm xã, các trục đường chính của các thôn bản, chợ, khu tập trung đông dân cư. Tại buổi tuyên truyền thông qua loa tuyên truyền lưu động các lực lượng chức năng xã đã  thông báo khái quát về tình hình tăng số đối tượng lạm dụng chất ma túy, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh và huyện; nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy; Luật phòng, chống buôn bán người; cùng những nội dung cơ bản của chương trình hành động phòng chống mại dâm và văn bản liên quan về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các kiến thức về vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở trong phòng, chống và bài trừ tệ nạn ma túy, mai dâm ra khỏi cộng đồng. Tại buổi tuyên truyền xã cũng đã lồng ghép các nội dung khác như phòng chống covid-19 và tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua hoạt động lần này nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết về tệ nạn ma túy trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên trong xã góp phần phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục