Xã Nhân Lý cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Từ một địa phương khó khăn của huyện Chiêm Hóa, xã Nhân Lý đã quyết tâm vươn lên xây dựng nông thôn mới. Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với ý chí, nỗ lực của chính quyền địa phương cùng toàn thể người dân, đến nay, xã Nhân Lý đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí đề ra.

Công trình nhà làm việc và nhà văn hóa xã Nhân Lý cơ bản đã được xây dựng xong.

Do xuất phát điểm thấp, năm 2011 khi bắt đầu triển khai thực hiện, xã Nhân Lý mới đạt 02/19 tiêu chí, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 65,3%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 8,1 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh…Để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011 - 2020 có hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp các nguồn lực, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; Phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn xã. Tổng kinh phí được huy động để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên 125 tỷ đồng, xã đã thực hiện bê tông hóa được tổng số 36,68km đường các loại; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Đến nay xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm dột nát. Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 70% trở lên. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng Chính sách huyện giải ngân cho các hộ gia đình vay vốn với tổng dự nợ trên 34.4 tỷ đồng.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân năm 2011 là 8,1 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 tăng lên trên 36,3triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến tháng 9 năm 2020 còn 52 hộ, chiếm tỷ lệ 8,8%. Quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM đã phát huy được tinh thần dân chủ của nhân dân trong xã các vấn đề quan trọng đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc, niêm yết công khai để cán bộ và nhân dân trong xã tham gia ý kiến, việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đến năm 2020 xã Nhân Lý đã đạt được 19/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa kinh tế - xã hội của xã Nhân Lý tiếp tục có sự phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực theo chiều hướng bền vững, tạo lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền các cấp.

Phong trào xây dựng NTM ở xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đã ngày càng đi sâu vào thực chất, toàn diện. Từ một địa phương nhiều khó khăn, xã Nhân Lý đã trở thành điểm sáng về xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương.

Huy Dương - Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục