Xã Hà Lang thực hiện gắn biển công nhân Nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Thời gian qua, cùng với thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hà Lang đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, huy động nguồn lực để thực hiện tiêu chí này. Đến thời điểm hiện tại, xã đã triển khai thực hiện gắn biển công nhận nhà đạt chuẩn nông thôn mới cho các hộ dân có nhà đáp ứng yêu cầu theo bộ theo chí quy định trên địa bàn xã.

Ngôi nhà sàn 2 tầng nằm giữa khuôn viên có vườn cây, ao cá của gia đình ông Ma Văn Trường là một trong những đầu tiên của thôn Nà Khán, xã Hà Lang được BCĐ NTM của xã gắn biển công nhận Nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Trường chia sẻ, được gắn biển công nhân nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới, bản thân gia đình ông cảm thấy đây là việc làm hết sức thiết thức cổ vũ, động viên, khích lệ gia đình trong việc thực hiện chỉnh trang khuôn nhà ở cũng như tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông cũng cho biết thêm, thời gian qua, thực hiện chương trình mục tiêu quóc gia về xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp và tham gia đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

Ông Trường vui mừng khi gia đình được gắn biển công nhận Nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Ma Văn Phan, Trưởng thôn Nà Khán cho biết: toàn thôn hiện có 122 hộ gia đình, là thôn được BCĐ NTM của xã chọn làm điểm để triển khai thực hiện chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, thôn có trên 70% số hộ được công nhận nhà đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, thôn đã tích cực tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng 3 công trình hợp vệ sinh. Đến nay, thôn đã có 50% số hộ có nhà ở đạt về các tiêu chuẩn nhà ở theo chuẩn của Bộ Xây dựng và đang tiến hành gắn biển công nhận Nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới.      

Tính đến thời điểm này xã Hà Lang đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây nông thôn mới Hà Lang đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, trong đó chú trọng đến các tiêu chí do người dân làm chủ như: tiêu chí nhà ở dân cư; Tính đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí. Riêng đối với tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm khang trang, đổi mới. Thời gian qua, đều tiến hành rà soát, thống kê từng hộ còn nhà tạm, nhà chưa đạt chuẩn của Bộ Xây dựng để vận động hộ gia đình, tích cực vận động người dân thực hiện việc chính trang khuôn viên nhà ở, xây dựng 3 công trình vệ sinh; vận động dòng họ, người thân, các tổ chức, cá nhân góp công, góp của và vật liệu xây dựng giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm để đạt chuẩn theo quy định. Theo rà soát đến nay trên địa bàn xã có 47 hộ ở nhà tạm, nhà dột nát; còn là nhà kiên cố, bán kiên cố. Đặc trong năm 2020, xã đã triển khai thực hiện việc gắn biển công nhân nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới, đây là khâu đột phá của đồng chí Bí thư đảng ủy xã cũng là nội dung “Dân vận khéo” cả Đảng ủy xã.  

 Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chí nhà ở tại Hà Lang cũng còn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập khu vực nông thôn thấp, một số hộ dân làm nhà với quy mô và kết cấu tự phát, không theo mẫu thiết kế.... Do đó, xã cần tiếp tục tuyên truyền về các tiêu chuẩn nhà ở theo chuẩn của Bộ Xây dựng để trong quá trình tu sửa, làm mới nhà ở, người dân có những điều chỉnh hợp lý, giúp đáp ứng tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng NTM./.

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục