Vinh Quang duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

Hoàn thành các tiêu chí đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Do vậy, từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, xã Vinh Quang đã chủ động trong xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, trong đó tập trung vào tiêu chí thu nhập, bởi khi người dân có thu nhập chính là đòn bẩy để duy trì chất lượng nông thôn mới tại địa phương.

Xưởng sản xuất tăm tre tạo việc làm cho lao động ngay tại địa phương.

Là xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, những năm trước đây, Vinh Quang  gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền xã Vinh Quang đã xác định phải phát huy tối đa sức mạnh nội lực, “lấy dân làm gốc” để làm “đòn bẩy” hoàn thành tất cả các tiêu chí. Xã đã tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện từng tiêu chí công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở từng thôn, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Sau một thời gian triển khai quyết liệt, xã Vinh Quang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và “cán đích” nông thôn mới vào năm 2016. Đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm xã vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững. Trong phát triển kinh tế, xã Vinh Quang đã quy hoạch vùng sản xuất, đưa các loại cây con, giống mới có giá trị cao vào sản xuất tại địa phương.

Mô hình chăn nuôi trâu đem lại hiệu kinh tế cao cho người nông dân.

Vinh Quang giờ đây đã có sự thay đổi rõ rệt, những con đường bê tông liên thôn trải dài, đường điện thắp sáng hai bên đường, 100 phần trăm các thôn có nhà văn hóa, sân thể thao, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Từ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, Chương trình 135, xã đã xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ các trang trại vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hiện xã Vinh Quang có 12 trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã phát triển kinh doanh, dịch vụ; phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã và đang được xã Vinh Quang chú trọng quan tâm thực hiện tốt và có hiệu quả. 

Trong thời gian tới xã Vinh Quang tiếp tục đổi mới đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ. Xác định rõ nội dung công việc của từng tiêu chí cần phải được duy trì và phát triển; thời gian thực hiện, trách nhiệm của các ban, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và việc duy trì, phát triển các tiêu chí phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân. Phối hợp chặt chẽ phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao , nông thôn mới kiểu mẫu với các phong trào thi đua khác, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.                                                             

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục