Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa làm việc với xã Xuân Quang về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 2019

Sáng 21/02, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã có buổi làm việc với xã Xuân Quang về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Dự, chủ trì và phát biểu tại hội nghị có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Văn Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã, Ban phát triển NTM các thôn trên địa bàn xã Xuân Quang.

Các đại biểu dự hội nghị phát triển nông thôn mới xã Xuân Quang.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Quang quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hôi của địa phương. Ban chỉ đạo xã, Ban phát triển thôn đã được kiện toàn, bổ sung kịp thời, đảm bảo cho hoạt động. Qua công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện, nhân dân trong xã đã đồng thuận và tích cực tham gia xây dựng NTM; cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được kiên cố hóa, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Hết năm 2018, xã cơ bản đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM năm 2019, xã Xuân Quang tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong năm 2018, đồng thời phấn đấu hoàn thành thêm 04 tiêu chí: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm; quốc phòng và an ninh; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt, cần nâng cao để đảm bảo bền vững.

         

Các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Xuân Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có trên 15 ý kiến phát biểu, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện NTM tại địa phương; đồng thời tập trung bàn các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; trong đó tập trung vào các tiêu chí xã Xuân Quang cần phấn đấu thực hiện đó là: Làm đường giao thông, quy hoạch bãi rác thải tập trung; mở rộng và triển khai các Dự án liên kết tăng thu nhập cho nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã; bổ xung kinh phí, đầu tư trang thiết bị nhà văn hóa các thôn, thiết bị phụ trợ Trạm Y tế xã, xây dựng trụ sở UBND xã; đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ giáo viên Mầm non; nâng cấp, làm mới Trạm biến áp; triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, nội đồng, các công trình vệ sinh nhân dân thực hiện...

         

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Văn Long yêu cầu xã Xuân Quang cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã, Ban phát triển thôn; tiếp tục rà soát, chi tiết các chỉ tiêu cần thực hiện, nhất là phần việc của người dân, hộ gia đình cần thực hiện; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các thành viên huyện trong công tác phối hợp với xã rà soát các tiêu chí và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện; xã Xuân Quang tiếp tục chủ động thực hiện các chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân xã Xuân Quang trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM năm 2018; đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với mục tiêu cần phấn đấu đạt 19/19 nông thôn mới năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Xã cần rà soát cụ thể, chi tiết các tiêu chí đã đạt và chưa đạt, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng thôn, hộ gia đình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã, cấp ủy viên, cán bộ công chức xã sát sao, tập trung lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và giữ vững các tiêu chí đạt, kiểm điểm thực hiện kế hoạch hàng tháng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM để tích cực thực hiện, có phương án, giải pháp nâng cao thu nhập cho nhân dân; các thành viên Ban chỉ đạo xã chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; Ban chỉ đạo huyện tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp với cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân  thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cụ thể, sát thực theo chức năng, nhiệm vụ...

Tài Tùng - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục