Thường trực Huyện uỷ Chiêm Hóa làm việc với Đảng ủy xã Kim Bình về công tác triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng

Ngày 12/3, Thường trực Huyện uỷ Chiêm Hóa làm việc với Đảng ủy xã Kim Bình về công tác triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưnhg gắn với củng cố HTX nông, lâm nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Kim Bình; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn, bản; đại diện HTX Kim Bình và đại diện các đơn vị trường học trên địa bàn xã.

Đồng chí Ma Quang Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị.

   Theo báo cáo nhanh của UBND xã Kim Bình, căn cứ Quyết định số 490 ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018-2020; căn cứ Kết luận số 249 ngày 26/12/2018 của BTV Huyện ủy về thực hiện nội dung đột phá, Đảng ủy xã Kim Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt đến các Chi bộ trực thuộc, tiến hành rà soát sản phẩm trên địa bàn xã để đăng ký danh mục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, về mặt thuận lợi: xã Kim Bình khá đa dạng về sản phẩm nông sản, dân tộc ít người chiếm đa số và lưu truyền được nhiều sản phẩm ẩmk thực đặc trưng của dân tộc mình. Chính vì vậy, việc tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng là điều kiện để nhân dân trong xã có cơ hội để khôi phục các sản phẩm truyền thống, tăng giá trị sản phẩm nông sản, tạo việc làm cho người dân. Đặc biệt, xã Kim Bình đã có 02 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là Mắm cá chép ruộng Cổ Linh và Rượu chuối Kim Bình, qua đó đã tạo điều kiện cho xã có sản phẩm có thương hiệu để tham gia Chương trình và xây dựng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm khác, sẽ được HTX tiếp cận thuận lợi hơn các đơn vị khác.

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua quá trình triển khai, rà soát, đánh giá, bước đầu trên địa bàn xã có 06 sản phẩm đủ điều kiện đăng ký danh mục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, giai đoạn 2018-2020, đó là: Mắm cá chép ruộng Cổ Linh; Rượu chuối Kim Bình; Chuối tây sấy dẻo; Bánh chưng gio; Bánh đẳng và Tinh dầu sả. Riêng sản phẩm Chuối tây sấy dẻo, Bánh chưng gio, Bánh đẳng là các sản phẩm cổ truyền, đặc trưng của địa phương, những sản phẩm này có được sản xuất theo quy trình tương đối đơn giản, thời gian sản xuất ngắn, thị trường và đối tượng sử dụng rộng nên đây là lợi thế khi xã triển khai thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Kim Bình cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay trên địa bàn xã chưa có mô hình sản xuất thật sự nổi trội để nhân rộng, hệ thông doanh nghiệp, HTX trên địa bàn chưa phát triển, do đó hạn chế trong việc thực hiện liên kết, liên doanh trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; các sản phẩm chủ sản xuất theo hướng nhỏ lẻ và có tính chất thời vụ, mẫu mã, chất lượng sản phẩm chưa ổn định, thị trường tiêu thụ ở phạm vi hẹp. Cấc sản phẩm Mắm cá chép ruộng Cổ Linh và Rượu chuối Kim Bình tuy đã được cấp chứng nhận độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa, xong do khâu tổ chức sản xuất của HTX nông, lâm nghiệp còn yếu, thiếu vốn sản xuất, khâu quảng bá, tiếp cận thị trường tiêu thụ của 02 sản phẩm Mắm cá chép ruộng và Rượu chuối Kim Bình chưa trở thành hàng hóa…Trong thời gian tới, đối với 02 sản phẩm đã được cấp chứng nhận về thương hiệu hàng hóa, xã Kim Bình tiếp tục duy trì và phát triển, đây cũng là một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương. Đối với 04 sản phẩm còn lại, trong đó có 03 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm. Trước hết, đại phương sẽ rà soát các lao đọng trực tiếp tham gia sản xuất, chấp hành nghiêm túc các lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận về kiến thức vệ sinh ATTP… Tập trung truyền đạt đầy đủ thông tin về Chương trình này đến các hộ sản xuất nắm được chủ trương. Chủ động triển khai các nội dung hỗ trợ từ Đề án của tỉnh về Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến đối tượng sản xuất, để các hộ có sự chủ động hơn trong khâu chuẩn bị nguyên liệu và mở rộng quy mô sản xuất. Theo đó, cần tập trung củng cố kiện toàn Hội đồng quản trị HTX, chỉ đạo HTX nông, lâm nghiệp Kim Bình chủ động thực hiện các bước về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý và vệ sinh ATTP gắn với thị trường tiêu thụ; định hướng, giúp đỡ HTX mở gian hàng ở vị trí thuận lợi nhất để trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm. Xã Kim Bình cũng đã chủ đề xuất, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy đó là: cần bổ sung kinh phí về hỗ trợ sản xuất trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đối với những xã đã đạt chẩn nông thôn mới; hỗ trợ về công tác truyền thông, xúc tiến thương mại, có thêm những chính sách hỗ trợ cho nhân dân được vay vốn, tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật… nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.

Sản phẩm Mắm cá chép ruộng và Rượu chuối Kim Bình đã được cấp chứng nhận độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa.

Về việc củng cố hoạt động HTX nông, lâm nghiệp, năm 2015 HTX Kim Bình đã được chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, thành viên tham gia HTX đến nay là 30 người với tổng số vốn điều lệ 245 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động, HTX đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, hoạt động của HTX với đa phần là trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết, khả năng huy động vốn trong các thành viên còn hạn chế.. Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ HTX thực hiện chưa thực sự hiệu quả, tính khả thi không cao… khiến HTX hoạt động không hiệu quả như mong muốn. Trong năm 2019, Trước hết, xã Kim Bình tập trung đổi mới, phát triển, nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của các HTX, từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng quản trị và các thành viên HTX; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ HTX giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh từ hoạt động sản xuất trực tiếp sang quản lý sản xuất, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm của các thành viên HTX; tiếp tục tạo điều kiện cho HTX tham gia hoạt động dịch vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và một số dịch vụ phục vuản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì buổi làm việc với xã Kim Bình.

Đối với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, có thể nói sau gần 05 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, về cơ bản xã Kim Bình tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đó là những kết quả rất đáng phấn khởi, song điều quan trọng hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới là phải hướng đến mục tiêu cuối cùng đó là kinh tế- xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Xuất phát từ mục tiêu ấy, xã Kim Bình đã và đang tập trung quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được một cách thực chất, bền vững và ngày càng hoàn thiện, góp phần xây dựng xã Kim Bình ngày càng phát triển toàn diện. 

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đại biểu đã được trao đổi thẳng thắn, nhằm khắc phục và kịp thời điều chỉnh để xã Kim Bình thực hiện thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, giai đoạn 2018-2020 gắn với củng cố hoạt động HTX nông, lâm nghiệp.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Kim Bình, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa nhấn mạnh: Để thực hiện được mục tiêu mỗi xã một sản phẩm, nhiệm vụ trước mắt xã Kim Bình tập trung điều tra, khảo sát, thu thập thông tin đầy đủ, chính xác các sản phẩm thế mạnh, quy hoạch hướng phát triển và xây dựng Đề án triển khai thực hiện. Theo đó, UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan ban, ngành hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân về ghi nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch; hướng dẫn địa phương trong việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm còn lại... Với những tiềm năng, lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp, xã Kim Bình quyết tâm xây dựng, triển khai thành công chương trình, nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, lao động nông thôn phù hợp với từng vùng, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn những giá trị truyền thống của nông thôn Việt Nam; thực hiện hiệu quả mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đối với duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với cấp ủy, chính quyền địa phương đó là: xã cần rà soát tiếp tục hoàn thành, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của người dân trong việc dy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các thành viên Ban chỉ đạo xã chủ động thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu Ban chỉ đạo huyện tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp với cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm và thực hiện./.

 

Hải Hà-Huy Dương

Tin cùng chuyên mục