Phúc Thịnh giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Về đích nông thôn mới từ năm 2018, cho đến nay, bộ mặt nông thôn xã Phúc Thịnh đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Một điều đáng chú ý đó là xây dựng nông thôn mới ở Phúc Thịnh luôn hướng đến sự ổn định, bền vững của các tiêu chí và những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy có hiệu quả; tư duy, nhận thức của nhân dân có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Tuyến đường trung tâm xã Phúc Thịnh.

Bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Thịnh đã chú trọng phát huy tối đa nguồn lực trong nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để từ đó giúp nhân dân hiểu đúng và trúng về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cho đến nay, khi xã đã đạt và hoàn thành 19/19 tiêu chí, chương trình nông thôn mới ở xã Phúc Thịnh vẫn đang tiếp tục được duy trì tốt, xuyên suốt từ xã đến thôn bản và các hộ gia đình. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thịnh luôn nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nhằm phát triển nông thôn bền vững. 

Mô hình cây ăn quả của đoàn viên thanh niên xã Phúc Thịnh đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Để hoàn thành mục tiêu, ngoài việc tập trung duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được; cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các mặt và lĩnh vực của đời sống xã hội. Trọng tâm nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông. Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất, xây dựng mô hình nông thôn “xanh, sạch, đẹp”. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng với đó, xã Phúc Thịnh phấn đấu trong năm tới thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/ năm; tổng sản lượng lương thực đạt gần 3 nghìn tấn/ năm; tổng đàn chăn nuôi phát triển trên 45 nghìn con; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt trên 44 tỷ đồng.

Có thể dễ dàng nhận thấy bức tranh nông thôn xã Phúc Thịnh hôm nay đã ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Nông thôn mới nâng cao là đích đến tiếp theo của xã Phúc Thịnh trong thời gian tới, từ đó tạo động lực thúc đẩy nông thôn phát triển, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn bền vững./.                                                      

Văn Linh - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục