Hội Nông dân tỉnh tập huấn nông thôn mới tại Tân Thịnh

Sáng ngày 17/5, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Tân Thịnh.

  

Các dại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nông thôn mới tại xã Tân Thịnh.

          Tại hội nghị, đông đảo hội viên nông dân xã Tân Thịnh đã được nghe cán bộ Hội Nông dân tỉnh triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về vay vốn và hỗ trợ kinh phí, lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite và xây dựng 3 công trình vệ sinh. Tuyên truyền đến cán bộ, hội viên trong việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới; hiểu biết được mục đích, ý nghĩa việc phải xây dựng nông thôn mới; nguyên tắc xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới phải làm gì; nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; nội dung, phương pháp, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của hội viên nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Thực hiện theo lộ trình của huyện, của tỉnh, Tân Thịnh là một trong những xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Cho đến nay, xã Tân Thịnh đã đạt 15/19 tiêu chí, hiện còn 4 tiêu chí đang tập trung thực hiện đó là tiêu chí: giao thông, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở chất văn hóa.

          Việc Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về nông thôn mới tại xã Tân Thịnh sẽ giúp cán bộ, hội viên nông dân xã xác định rõ được ý nghĩa, mục đích và trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua giữa các hộ hội viên, các chi hội trong xã cùng chung tay, góp sức, quyết tâm đưa xã Tân Thịnh về đích nông thôn mới trong năm 2019.                                                 

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục