Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới thôn Liên Kết là thôn điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019

Chiều ngày 15/11, Ủy ban nhân dân xã Hòa An đã tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn thôn mới thôn Liên Kết là thôn điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa- Truyền thông và Thể thao huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội xã Hòa An; đại diện Ban phát triển 11 thôn bản trên địa bản xã cùng toàn thể nhân dân thôn Liên Kết.

Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới thôn Liên Kết là thôn điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thôn Liên Kết hiện có 61 hộ dân với 247 nhân khẩu. Toàn thôn có trên 23 ha đất sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,4%. Sau một năm thực hiện thông báo kết luận số 32 ngày 29/02/2019 về xây dựng thôn Liên Kết là thôn điểm xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn, đến nay thôn Liên Kết đã được 11/14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, các tiêu chí đạt được là tiêu chí về Điện; Thủy lợi; Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Lao động việc làm; Giáo dục và đào tạo; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng an ninh. Trong quá trình triển khai thực hiện, thôn Liên Kết cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban phát triển thôn kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời phải biết lựa chọn, xây dựng lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí. Mục tiêu trong thời gian tới, thôn Liên Kết phấn đấu hoàn thành 03 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 hộ nghèo, tiêu chí số 17 môi trường và an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đó là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào những phần việc người dân tự làm nh: chỉnh trang nhà ở; xây dựng 03 công trình vệ sinh, hàng rào khuôn viên nhà ở… Tích cực vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững; vận động nhân dân chú trọng công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc, trồng mới thêm đường hoa tại các tuyến đường thôn; dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp…

Đại biểu thảo luận việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới.

Có thể nhận thấy những kết quả bước đầu của thôn Liên Kết xã Hòa An trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới  đã khẳng định đây chính là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn. Để tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm tới thôn Liên Kết nói riêng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa An nói chung tiếp tục phấn đấu thực hiện để phục vụ ngay chính lợi ích của người dân ở địa phương./.

Con đường liên thôn khu dân cư Liên Kết, xã Hòa An.

Hải Hà- Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục