Đảng viên ở Linh Phú nêu gương

Năm 2018, các chỉ tiêu, mục tiêu của xã Linh Phú (Chiêm Hóa) đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu xây dựng các công trình nông thôn mới. Đó là minh chứng cụ thể cho sự đồng tình, ủng hộ của người dân và sự tiên phong của đảng viên trong xã.

Để xây dựng bộ mặt của xã sáng - xanh - sáng - đẹp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, năm 2018, Đảng ủy xã Linh Phú đề ra chủ trương phát động phong trào “thắp sáng đường quê” tại các tuyến đường trung tâm các thôn.  


Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khuẩy Đấng Hà Ngọc Cường (bên phải), cùng người dân kiểm tra năng suất cây ngô vụ đông.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khuẩy Đấng - Hà Ngọc Cường cho biết: ban đầu khi kế hoạch triển khai xuống thôn, cũng có một số người dân không đồng tình, bởi đây là chủ trương rất mới, kinh phí xây dựng khá lớn. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, các gia đình đảng viên đã tiên phong góp tiền trước để nêu gương, từ đó người dân đồng thuận ủng hộ. Trong quá trình thi công, ngày nào ông Cường và các đảng viên cũng cùng nhân dân đào hố, chôn cột, kéo dây, mắc bóng điện. Chỉ sau một tháng triển khai, thôn đã hoàn thành tuyến đường điện dài 500 m, tổng kinh phí xây dựng gần 10 triệu đồng. Hiệu quả từ tuyến đường điện thắp sáng thôn Khuẩy Đấng đã tạo sự lan tỏa đến các thôn khác. Đến nay, xã Linh Phú đã có 5 thôn xây dựng được tuyến đường điện “thắp sáng đường quê”, tổng chiều dài 5,8 km, gồm hàng trăm trụ bóng, gần 200 bóng điện, tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí xây dựng từ nhân dân đóng góp. Riêng thôn Khuẩy Đấng đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng được 3 tuyến đường điện, tổng chiều dài 2,3 km.  

Năm 2018, thôn Pác Cháng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng của thôn. Ông Triệu Văn Chanh, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: sân nhà văn hóa thôn trước đây là soi ngô, trũng thấp. Do vậy, để đảm bảo theo thiết kế, thôn dự kiến hoàn thiện sân mất 70 triệu đồng gồm đổ đất tạo mặt bằng và đổ bê tông. Bản thân gia đình ông Chanh có máy ủi, máy múc đất, gia đình ông đã ủng hộ đất, máy móc san ủi mặt bằng, người dân chỉ phải đóng góp một phần tiền xăng dầu. Với suy nghĩ cái gì có lợi cho dân thì làm, ông Chanh được nhân dân rất nể trọng và tin tưởng. Vì vậy, rất nhiều công trình ở thôn Pác Cháng nhờ sự đóng góp, vận động của ông đã thực hiện thành công. Năm 2018, thôn đã xây dựng thành công gần 1 km đường điện “thắp sáng đường quê”; mở rộng tuyến đường liên thôn từ 2 m lên 3 m, trong đó vận động 5 hộ hiến đất ruộng, đất ao làm đường. Tất cả đều có đóng góp của ông Chanh trong việc vận động người dân ủng hộ.

Ngoài ông Cường, ông Chanh, xã Linh Phú còn có rất nhiều đảng viên tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, như đảng viên Đinh Văn Lành thôn Khuẩy Đấng, đảng viên Hà Phúc Lý thôn Lung Luề, đảng viên Bàn Văn Khang thôn Khuẩy Lầy... Sự tiên phong, gương mẫu của các đảng viên chính là “điểm tựa” để xã hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. 

Bà Phan Thị Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Năm 2018, xã đã hoàn thành được rất nhiều hạng mục xây dựng cơ bản. Cụ thể, xã đã xây dựng được 1 nhà văn hóa thôn, bê tông hóa được 900 m đường liên thôn, lắp đặt được 400 m cấu kiện kênh mương đúc sẵn, hoàn thành 5,6 km đường điện “thắp sáng đường quê”. Hầu hết các công trình đều đòi hỏi sự đóng góp của người dân. Bà Nguyệt cho biết thêm: “Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng, đặc biệt là vai trò gương mẫu, tiên phong của đảng viên. Từ sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân, vai trò nêu gương của đảng viên đã giúp Linh Phú hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu đã hoạch định, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới”.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục