Xã Tân An tập trung chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa này, xã Tân An gieo cấy 352 ha lúa, hiện nay, bà con nhân dân trên địa bàn xã đang tập trung ra đồng chăm sóc, chủ động nguồn nước tưới, phòng trừ sâu bệnh, cây lúa hiện đang đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển tốt, hy vọng sẽ cho một vụ mùa thắng lợi về năng xuất và sản lượng.

Ông Tam chăm sóc lúa bằng phương pháp thủ công không dùng phun thuốc diệt cỏ. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Tam, thôn An Thịnh, vụ mùa này gieo cấy gần 4.000m2 lúa, trong đó gia đình thực hiện mô hình 1000m2 giống lúa BC15 kháng rầy. Thực hiện mô hình gia đình ông được hướng dẫn các quy trình kỹ thuật cùng giống, cùng gieo cấy, cùng chăm sóc, cùng phòng chống sâu bệnh hại, cùng thu hoạch. Không chọn biện pháp phun thuốc diệt cỏ, gia đình ông đã tập trung nhân lực tiến hành làm cỏ, sục bùn và bón thúc cho cây lúa bằng phương pháp thủ công. Qua chăm sóc, thăm đồng, gia đình ông đã phát hiện có sâu quấn lá nhỏ gây hại rải rác ở một số diện tích. 

Còn đối với gia đình anh Nguyễn Đức Hạnh, thôn An Thịnh cũng như nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã, nhiều năm nay để đảm bảo khung lịch thời vụ cho sản xuất được 3 vụ trong năm, nên gia đình anh đã chủ động gieo cấy hơn 1000m2 lúa mùa  trước ngày 20/6, Nhờ gieo cấy đúng lịch thời vụ đồng thời làm tốt công tác chăm sóc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu nên diện tích lúa của gia đình anh Hạnh đều phát triển tốt. Thời điểm này gia đình đang tập trung làm cỏ, sục bùn, bún thúc cho diện tích lúa, cây lúa đang đẻ nhánh, sinh trưởng tốt.

Để đảm bảo năng xuất sản lượng của vụ mùa, Ban chỉ đạo sản xuất Tân An đã chỉ đạo các thôn phối hợp với cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc, chủ động tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích gieo trồng, bên cạnh đó HTX có kế hoạch điều tiết hợp lý nguồn nước cho sản xuất và chủ động các phương án phòng - chống hạn. UBND xã tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại, hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh gây hại trên lúa mùa đạt hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh có thể  gây ra. Đến nay bà con nông dân toàn xã đang  tiến hành làm cỏ đợt 1, bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, cây lúa đang vào thời kỳ đẻ nhánh và phát triển tốt.

Với sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự chủ động của nhân dân trong lịch gieo cấy sẽ là điều kiện thuận lợi để xã Tân An triển khai sản xuất cây trồng vụ đông. Thời gian tới với diễn biễn phức tạp của thời tiết bà con nhân dân cần phối hợp với chính quyền địa phương chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai cũng như các loại sâu bệnh gây hại  cho lúa mùa để đảm bảo đạt năng suất và sản lượng đề ra./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục